Overige hulpvragen

Deze site heeft, tot nu toe, een overzicht gegeven van de meest voorkomende hulpvragen. Er zijn echter veel meer vragen om hulp dan wij hebben kunnen laten zien.

Ook cliënten met de volgende klachten komen bij ons:

  • Psychiatrische problematiek
  • Burn-out
  • Vermoeidheidsklachten
  • Motorische problemen
  • Uitrijping
  • Voedingsgerelateerde problematiek

Tegenwoordig zijn er medische mogelijkheden veel te vroeg geboren kinderen in leven te houden. Dit tot geluk van hun ouders.

Deze kinderen hebben echter een stuk van het uitrijpen in de baarmoeder moeten missen. We zien in onze praktijken dat veel van deze kinderen op hun tenen moeten lopen om te kunnen voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld.

Deze kinderen kunnen wij, met gebruik van onze nieuwste ontwikkelingen, helpen. Het stuk uitrijping dat zij door hun vroege geboorte hebben gemist, kunnen zij middels deze nieuwe, specifieke oefeningen alsnog doormaken.

Indien u de vraag die u hebt, niet hebt gevonden tussen alle mogelijkheden die wij hebben beschreven, neem dan contact op met één van ons. We staan u graag te woord.

overige hulpvragen | breinzicht