Aandachtsstoornissen

Onze grote zorg als BSM-De Jong®therapeuten is de enorme toename  van medicijngebruik  onder zowel kinderen als volwassenen. Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen hiervan op de langere termijn niet bekend.

Ons streven is het brein via de oefeningen in staat te stellen

  • adequaat te gaan reageren op binnenkomende prikkels,
  • het hersengebied verantwoordelijk voor het richten van de aandacht, te  versterken
  • en het zenuwstelsel via behandelingen en oefeningen te kalmeren.

Immers, het brein en het lijf moeten in staat zijn prikkels te remmen. Prikkels die van buiten komen (geluid, beeld, geuren, aanrakingen) dienen gefilterd en verdragen te worden. Zo moet het brein ook in staat zijn eigen gedachten te rangschikken om zodoende orde en rust te brengen. Uiteraard speelt kwalitatief goede voeding bij dit proces een belangrijke rol.

Het vermogen van een kind van 3 jaar oud om het lichaam tot rust te brengen en prikkels te filteren is heel anders dan dat van een goed uitgerijpte volwassene. Bij mensen met een aandachtsstoornis is iets in deze natuurlijke  ontwikkeling verstoord geraakt.

ADHD
  • Sem is heel druk.
  • Tim zit in de klas altijd achterste voren en onderste boven op zijn stoel maar toch weet hij wel waar de les over ging.
  • Mijn kind komt niet in slaap. Zij zegt dat haar hoofd zo vol zit…… misschien moet ik haar laten onderzoeken op ADHD?

Een ADHD gediagnosticeerde is altijd, alle dagen, heel druk. Indien dit niet altijd het geval is, is er iets anders wat stoort.

Aan ons de taak om helder te krijgen wat er werkelijk aan de hand is en dat te behandelen.

Korte concentratie
  • Als Joost een boek leest kijkt hij telkens op.
  • Mirthe begint altijd enthousiast aan haar schoolwerk maar is na 10 minuten helemaal op.
  • Rick zegt altijd ‘Hè?’ als ik hem iets vraag en toch was zijn gehoortest bij het Audiologisch Centrum in orde.

Wanneer wij ouders één of meer van bovenstaande opmerkingen horen maken, vermoeden wij dat het kijkproces mogelijk is achtergebleven bij de eisen die horen bij de leeftijd. Zo letten wij op of een kind snel hoort, goed verwerkt wat hij hoort en begrijpt wat hij hoort. Zo niet, wordt het oefenprogramma hierop aangepast.

Tevens hoort een kind over voldoende energie te beschikken, zowel thuis als in de klas. Ook daar worden de oefeningen en voedingsadviezen op aangepast.

aandachtsstoornissen | breinzicht