Wanneer kunt u bij ons terecht

U kunt bij ons terecht als u of uw kind leer-, gedrags- of emotionele problematiek ervaart en/of belemmering ondervindt bij het lichamelijk functioneren.

Daarnaast kunt u als jongere of volwassene terecht met uw specifieke hulpvraag. Stel deze tijdens een vrijblijvend contact. De behandeling is geschikt voor alle leeftijden  .

Immers, brein en lichaam zijn gedurende  het hele leven in ontwikkeling en beïnvloedbaar.

‘Hoewel we er meestal niet bij stil staan, maakt het diepe indruk als we gaan beseffen waartoe het kinderbrein in staat moet zijn om allerlei functies correct te laten verlopen’
wanneer kunt u bij ons terecht | breinzicht