Leerproblematiek

Waarom maakt de ene mens dat hele ingewikkelde proces van letters zien, herkennen en later memoriseren moeiteloos door terwijl de ander telkens tegen grenzen aanloopt, weer vergeet en twijfelt, fouten maakt, letters omdraait, woorden overslaat, onrustig wordt boven zijn boek, gaat draaien en schuiven, in de ogen gaat wrijven, enthousiast begint maar dan als een kaarsje uitdooft? Is er bij al die problemen sprake van dezelfde oorzaak of speelt er telkens iets anders? Het is aan de BSM-De Jongtherapeut om de probleemgebieden te lokaliseren en met een goed programma aan te pakken.

Automatiseren
 • Mijn kind slaat altijd de 7 over bij het opzeggen van de tafels.
 • Ik snap het niet: thuis wist Jordy alles netjes op te noemen en bij zijn proefwerk haalde hij alles weer door elkaar.
 • Ik moet Sara elke dag opnieuw vertellen dat ze haar spullen mee moet nemen……

Als kinderen en/of volwassenen moeite hebben met het onthouden en automatiseren van informatie is onze therapie zeer zinvol gebleken.

Concentratie

Concentratieproblemen uiten zich op verschillende manieren en kunnen ook verschillende oorzaken hebben.

Oorzaken die wij vaak tegenkomen:

 • Vertraagd horen.
 • Lage bloedsuikerspiegel (afwezig worden bij hongergevoel, moeheid).
 • Doorbloedingsproblemen in bepaalde hersengebieden.
 • Een zwak ontwikkeld evenwichtsorgaan (wiebelen, draaien, schuiven, kijkproblemen, lage bloeddruk).

Met gerichte oefeningen, voedingsadviezen en eventueel voedingssupplementen weten wij hier flinke verbeteringen in aan te brengen.

Dyslexie

Dyslexie betekent officieel: beperking in het vermogen om te lezen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn o.a.:

 • Aansturing van de ogen.
 • Doorbloedingsproblemen in een deel van het brein.
 • Verwerkingsproblematiek  in dat hersengebied waar het gelezene verwerkt wordt.
 • Dat wat men ziet en hoort, wordt niet gekoppeld in de hersenen.

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van oorzaken. Door middel van onze vragen, gesteld tijdens het 1e consult, kunnen wij de oorzaak/oorzaken van de dyslexie achterhalen.

Met deze kennis gaan wij als therapeuten aan de slag om de probleemgebieden aan te pakken met een gericht oefenprogramma.

Dyscalculie

Bij dit rekenprobleem is het onder andere belangrijk om

 • goed auditief te kunnen waarnemen en verwerken, (auditief = via het horen)
 • goed visueel te kunnen waarnemen en verwerken,  (visueel  = via het zien)
 • een goede oogmotoriek en
 • een goed  geheugen te hebben.

Door ons gehoorde uitspraken met betrekking tot dyscalculie:

 • Toen ik op school Thijs’ rekenschrift mocht inzien, viel me op dat hij vaak de eerste tien sommen goed heeft en de laatste vijf sommen fout.
 • Als ik Merle vraag  53 op te schrijven, schrijft ze steevast 35 op.
 • Als Mark een grote deelsom moet maken, lijkt hij door de bomen het bos niet meer te zien.
 • Het lijkt of mijn kind de lijntjes in zijn schrift niet ziet, hij schrijft zowel erboven als eronder. Ziet hij wel goed?

Wij, als therapeuten, zoeken uit of het probleem zit in bijvoorbeeld het automatiseren, het missen van structuur of de verwerking van het kijken.

Het gaat om de factoren die u of uw kind storen.

Geheugen

Meer en meer komt men – ook in de wetenschap – erachter dat het geheugen bij veel complexe processen betrokken is.

 • Essentieel  voor een goed geheugen is een krachtige doorbloeding van het brein.
 • Het kunnen automatiseren is van groot belang voor een goed geheugen.

Wij maken in onze praktijken gebruik van gerichte oefeningen om de doorbloeding te optimaliseren. Immers, als het brein goed doorbloed is, kan het optimaal functioneren.

Eerst dan kan een kind laten zien waar het werkelijk toe in staat is qua leerprestaties.

NLD

Veel kinderen of volwassenen met een gestelde diagnose – bijvoorbeeld NLD – zijn personen die in hun ontwikkeling  beperkt of geblokkeerd zijn geraakt. Er doen zich dan mogelijk problemen voor op het gebied van:

 • impulsbeheersing
 • probleemoplossing
 • planning
 • sociaal gedrag
 • taal, enz……..

Onze ervaring is dat een kind zich niet de rest van zijn leven hoeft te ontwikkelen volgens de diagnose die gesteld is. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen.

Wij zetten ons in om de verstoorde gebieden tot ontwikkeling te brengen.

Het is van het grootste belang dat de achtergebleven gebieden goed tot ontwikkeling komen!

leerproblematiek | breinzicht