De behandeling

De behandeling bestaat uit:

  • Een intakegesprek/1e onderzoek waarin samen met de ouders en het kind wordt bekeken wat de problemen zijn en welke ontwikkeling het kind heeft doorgemaakt. Het gaat dan om het verloop van de zwangerschap, geboorte, ziektes, medische ingrepen en eventuele familiale omstandigheden.
  • Betreft het een hulpvraag van een jongere of volwassene, nemen we tijdens de intake de doorgemaakte ontwikkeling, ziektes en medische ingrepen, familiale omstandigheden en specifieke vragen betreffende de hulpvraag door.
  • Op basis van het eerste onderzoek wordt er een diagnose gesteld en volgt  een behandelplan. Het behandelplan omvat een op de cliënt toegespitst oefenprogramma waarmee thuis geoefend wordt. De oefeningen nemen maximaal 10 minuten per keer in beslag. Daarnaast geef ik adviezen over voeding, voedingssupplementen en adviezen m.b.t. een gepersonaliseerd BSM Vitaliteistbeleid. Zonodig – in het geval van leerproblemen – BSM RT adviezen die het leren vergemakkelijken. Alle adviezen worden toegespitst op de  cliënt.
  • Vervolgafspraken. Afhankelijk van de problematiek komt u gemiddeld om de 6 à 8 weken voor een consult/aanpassing van het oefenprogramma.

Breinzicht werkt nauw samen met osteopaten die behandelen volgens de “Geïntegreerde Technieken”. De combinatie van beide disciplines (BSM-De Jong® en Geïntegreerde Technieken) geeft sneller en effectiever resultaat.

behandeling | breinzicht